Program finns att köpa på:
OKQ8 Blästervägen 2, Arvika
Shell/ Välkommen in, Åkaregatan 6, Arvika
Shell/ Välkommen in, Östra Infarten 1, Karlstad
På tävlingsdagen finns möjlighet att köpa program på Rally HQ, Parkhallen Arvika Fritidsgatan.
Pris 100 kr, QR-kod för swish finns på programmet!

START:
Fredag: Start på torget kl. 19:00
Första start på Westombanan 20:10
Lördag: Första start på Westombanan kl. 15:08
Målgång på Torget kl. 16.35