Sammanfattning av medlemsmötet 5 september 2021

Ordförande hälsade välkomna och informerade om styrelsens arbete fram till årsskiftet.

•Information om SUPERFINALEN, där vi inte fått klart all redovisning pga avhopp i styrelsen.
Vi har ca 260 000 i räkningar och väntar på Rx ska inkomma med sin del. Plus att vi sökt bidrag hos A- a kommun för investeringar i klubben.

•Vi jobbar för en Arenasport, där alla ska känna trygghet att besöka vår förening. Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras, då detta är lagstadgat 2020. Detta gäller ALLA som är på en eller ett ansvarsområde i klubben.

• Träning/träningspärm: där ser man till att föra närvaro och datum. Hyreskontrakt/försäkran fylls i, signeras av förare/team och dateras. Detta för att säkerställa försäkringen och att vi bokföra LOK- stöd. Kontanter redovisas i fortsättningen med att skriva kvittering, även kopia. Swishar förare/team ska detta noteras i närvarolista m datum och träningsansvarig. Faktura likaså.

• Det diskuteras ang situationen med träningsansvarig /Arbetsdagar. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska kunna ha dessa generösa träningstider. Vi har även möjlighet att ta med nya på upplärning av hur det fungerar på träningen. Välkomna att närvara, ställa frågor och hjälpa till med öppning/stängning.

• Ska vi ta en symbolisk summa för de som inte är närvarande på varken arbetsdag eller träning? Kom ihåg att ingen kan göra allt för att sedan tycka att det inte passar, då får vi se över träningstiderna i framtiden.
Kom med förslag till nästa medlemsmöte el styrelsen.

• Vi kommer att ha löpande medlemsmöten för att få tillbaka glädjen i klubben, där obekväma och bekväma frågor och funderingar kan tas upp. Ingen fråga är onödig eller dum. Alla medlemmar ska känna sig trygga att närvara.

• Tävling hösten-21
Andreas Carlsson, Bo Grosch och Tobias Evstrand informerar. Det kommer bli Conny memorial 25 september och vi ser positivt på att det äntligen är dags för en folkracetävling med publik.

• Styrelsen önskar att alla förstår att vi försöker ordna upp i en hel del, där det blivit enorma diskussioner. Detta vill vi inte ha på sociala medier, där ska vi ha gemensam information och en GOD TON!

• Stadgar har dykt upp, dock sedan-92. Då inga andra finns så är det dessa som gäller fram till nästa årsmöte. Vi önskar ha ett sådant i Januari 2022 och då även en fullt komplett styrelse.
I samtal med SBF och västra bilsportsförbundet så är vi fem (5) kvarvarande i styrelsen de som för fram frågan om en valberedning! Ingen framför sin önskan om att vara med i sådan idag (läs söndag 5september) Valberedning är viktig och ska inte ha någon ordförande- eller ledarmotsplats i varken styrelse eller kommitté,. Detta för att undvika jäv!

• Medlemskapet i föreningen Mk Team Westom kommer vid årsskiftet att ”nollas” då det framkommit att många inte betalar/betalat medlemsavgifterna. Enligt stadgar så utesluter man sig självmant om man inte betalat under två(2) år. En redovisning kommer styrelsen tillhanda så snart kassör/bank- personal är på plats efter ledighet. Då får vi en översikt över hur många betalande medlemmar vi har. Idrott Online kommer uppdateras för bättre översikt inför kommande säsong och att nästa styrelse får en bra start med IdrottOnline. Samtal ang detta förs med Rf-sisu för att se om det fungerar i praktiken.

• Ordförande informerar om att det inkommit brev ang bullernivån igen. Inom 4 månader ska klubben inkomma med sin del av planering/lösning och hur vi kan arbeta för att bullernivån uppfyller naturvårdsverkets regler.

Ordet är fritt och vi äter smörgåstårta och avslutar mötet för denna gång.

Hoppas ni fick några klarheter och att vi tillsammans kan hjälpas åt att få tillbaka glädjen i klubben.

LÄNK TILL BELASTNINGSREGISTRET
Övrigt arbete med barn | Polismyndigheten https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Mvh
Styrelsen