Medlemskort finns att hämta på Autoexperten, AFAB (kontakta Mattias 070-208 94 18), på arbetsdagar eller i entrén under tävling.
Vi skickar inte ut medlemskorten per brev.