Förtydligande ang. campingmöjligheter för publik under superfinalen i Rallycross 2021

Se information i dokumentet nedan.