Styrelsen

Vår styrelse består idag av 7 personer med olika bakgrund, för att på så vis skapa en så stark förening som möjligt och samtidigt driva utvecklingen framåt.

Mattias Berg

Mattias Berg

Ordförande

Tel. 070- 208 94 18
E-post: mattias.berg@arvika.se

Bo Grosch

Bo Grosch

Vice ordförande

Tel. 070-608 81 12
E-post: bo.grosch@hotmail.com

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Kassör

Tel: 070- 651 40 81
E-post: jorgen@mbvarvika.se

Emelie Höglund

Emelie Höglund

Suppleant

Tel. 073- 837 84 16
E-post: emelie.westom@outlook.com

Johan Magnusson

Johan Magnusson

Suppleant

Tel. 070- 549 44 88
E-post: j.magnusson@live.com

Andreas Carlsson

Ledamot

Tel. 070- 584 57 80
E-post: acalson@hotmail.com

Göran Andersson

Sekreterare

goran.andersson@outlook.com

Sektionsansvariga

Här hittar du vilka som är ansvariga för våra sektioner.

Johan
Magnusson

Rally

Tel. 070-549 44 88
E-post: j.magnusson@live.com

Emelie
Höglund

Folkrace

Tel. 073-837 84 16
E-post: emelie.westom@outlook.com

Vakant

Crosskart

Anders Andersson

Rallycross