Vi presenterar nu vår vision för åren 2015-2020.

MK Team Westoms vision 2015-2020

Har du frågor angående eller synpunkter på vår vision, kontakta ordförande Per Dahlman.
Mail: ordf (a) westom.se
Telefon: 070 – 583 21 42