Tävlingar 2024

Folkrace
Kristoffer Olsson
070- 047 70 84

Rally
Johan Magnusson
070-5494488
j.magnusson@live.com

Rallycross
Anders Andersson
070-569626
hogvalta@outlook.com

Vill du hjälpa till/ vara funktionär? 
Kontakta någon av ovanstående för respektive tävling! 🙂