Styrelsen

Ordförande
Mattias Berg
070- 208 94 18
Vice Ordförande
Emelie Höglund
073- 837 84 16
Kassör
Jörgen Johansson
070- 651 40 81
Sekreterare
Andréa Larsson
072- 700 50 87
Ledamot
Johan Magnusson
070- 549 44 88
Ledamot
Kristoffer Olsson
070- 047 70 84
Ledamot
Anton Söderström
072- 227 33 88