Styrelsen

Vår styrelse består idag av 11 personer med olika bakgrund, för att på så vis skapa en så stark förening som möjligt och samtidigt driva utvecklingen framåt.

Anders<br />Andersson

Anders
Andersson

Ordförande
Anders<br />Gustavsson

Anders
Gustavsson

Vice ordförande
Madelene<br />Leonsson

Madelene
Leonsson

Kassör
Rustan<br />Ekberg

Rustan
Ekberg

Sekreterare

Magnus<br />Östlund

Magnus
Östlund

Ledamot
Mattias<br />Berg

Mattias
Berg

Ledamot
Andreas<br />Carlsson

Andreas
Carlsson

Ledamot
Andreas<br />Varildengen

Andreas
Varildengen

Ledamot
Emil<br />Crafoord

Emil
Crafoord

Ledamot
Joakim<br />Nilsson

Joakim
Nilsson

Ledamot
Kjell<br />Bengtsson

Kjell
Bengtsson

Ledamot