Styrelsen

Vår styrelse består idag av 11 personer med olika bakgrund, för att på så vis skapa en så stark förening som möjligt och samtidigt driva utvecklingen framåt.

Anders<br />Andersson

Anders
Andersson

Ordförande
Conny<br />Nilsson

Conny
Nilsson

Vice ordförande

Madelene<br />Leonsson

Madelene
Leonsson

Kassör
Per<br />Nilsson

Per
Nilsson

Sekreterare
Magnus<br />Östlund

Magnus
Östlund

Ledamot
Knut<br />Magnusson

Knut
Magnusson

Ledamot
Andreas<br />Carlsson

Andreas
Carlsson

Ledamot
Andreas<br />Varildengen

Andreas
Varildengen

Ledamot

Bo<br />Grosch

Bo
Grosch

Ledamot
Sune<br />Elofsson

Sune
Elofsson

Suppleant
Mattias<br />Berg

Mattias
Berg

Suppleant