Styrelsen

Vår styrelse består idag av 11 personer med olika bakgrund, för att på så vis skapa en så stark förening som möjligt och samtidigt driva utvecklingen framåt.

Anders<br />Andersson

Anders
Andersson

Ordförande
Conny<br />Nilsson

Conny
Nilsson

Vice ordförande
Madelene<br />Leonsson

Madelene
Leonsson

Kassör
Per<br />Nilsson

Per
Nilsson

Sekreterare
Magnus<br />Östlund

Magnus
Östlund

Ledamot
Mattias<br />Berg

Mattias
Berg

Ledamot
Andreas<br />Carlsson

Andreas
Carlsson

Ledamot

Andreas<br />Varildengen

Andreas
Varildengen

Ledamot
Bo<br />Grosch

Bo
Grosch

Ledamot
Joakim<br />Nilsson

Joakim
Nilsson

Ledamot
Sune<br />Elofsson

Sune
Elofsson

Suppleant

Emil<br />Crafoord

Emil
Crafoord

Ledamot