Styrelsen

Vår styrelse består idag av 7 personer med olika bakgrund, för att på så vis skapa en så stark förening som möjligt och samtidigt driva utvecklingen framåt.

Mathias Berg

Ordförande

mattias.berg@arvika.se

Bo Grosch

Vice ordförande

bo.grosch@hotmail.com

Jörgen Johansson

Kassör

jorgen@mbvarvika.se

Göran Andersson

Sekreterare

goran.andersson@outlook.com

Andreas Carlsson

Ledamot

acalson@hotmail.com

Emelie Höglund

Suppleant

emelie.westom@outlook.com

Johan Magnusson

Suppleant

j.magnusson@live.com

Sektionsansvariga

Här hittar du vilka som är ansvariga för våra sektioner.

Anders
Gustavsson

Rally

Vakant

Folkrace

Vakant

Crosskart

Vakant

Rallycross