Start: Korsning på väg 61 vid Roy Andersson Bilbolaget strax utanför Arvika

  1. Följ skyltarna mot: Gunnarskog, Gate, Flygplats
  2. Fortsätt på Gunnarskogsvägen2,3 km
  3. Följ skyltarna mot: Rackstad, Vattenverk, Rackstad Bil & Delar
  4. Fortsätt på vägen i 350 meter
  5. Följ skyltarna mot: Rackstad bil & Delar
  6. Fortsätt på vägen i 500 meter
  7. Sväng vänster vid infart till Rackstad Bil & Delar
  8. Ni är framme om 110 meter