Ordförande: 
Mathias Berg 
070-208 9418

Vice Ordförande: 
Bo Grosch
070-608 81 12 

Kassör: 
Jörgen Johansson
070- 651 40 81 

Sekreterare: 
Emelie Höglund (suppleant)
073-837 84 16

Mail:
Sekreterare@westom.se

MK Team Westom
Box 285
671 27 Arvika

Org nr: 872000-7429
Bankgiro: 5352-1340