Kontakt

Ordförande Mathias Berg, 070- 208 94 18
Vice Ordförande Emelie Höglund, 073- 837 84 16
Kassör Jörgen Johansson 070- 651 40 81
Folkrace Kristoffer Olsson 070- 047 70 84
Rally Johan Magnusson 070- 549 44 88

E-post Sekreterare@westom.se

Postadress
MK Team Westom
Box 285
671 27 Arvika

Besöksadress
Rackstad Westombanan 1
671 92 Arvika

Organisationsnummer 872000-7429