Vi kallar till ett extra årsmöte p.g.a byte av kassör & revisor.

Tid & plats: 30 augusti, kl 19:00, på Westombanan

Trevlig sommar!

Mvh styrelsen